• Nederlands
  • Deutsch

Verbeter je ademhaling als blazer of zanger

De ademhaling is een belangrijk aandachtspunt voor iedere blazer en zanger, dat behoeft geen uitleg. De praktijk laat echter zien dat veel musici aanlopen tegen grenzen in het spelen of in hun ontwikkeling omdat de ademhaling niet optimaal geactiveerd is. Het activeren van de ademhaling kan door een korte dagelijkse training en is interessant voor iedereen die een blaasinstrument bespeeld. Door een goed gestructureerde aanpak van de training kan men relatief snel tot een optimalere actieve ademhaling komen. Of je een goede basis wilt leggen of misschien je ademhaling wilt verbeteren, de technieken en hulpmiddelen zijn universeel en zorgen voor verbetering in o.a. toon, hoogte, omvang- en uithoudingsvermogen.

 

De beginnende muzikant zal zich sneller ontwikkelen wanneer hij in een vroeg stadium met gerichte ademhalingstraining aan de slag gaat. Een technisch zwakke ademhaling zal een vertragende factor zijn t.a.v. de ontwikkeling van toon, omvang- en uithoudingsvermogen.


Professionele  musici en gevorderde muzikanten zullen ondanks hun reeds hoge niveau middels deze vorm van training kunnen vaststellen dat hun spel en uithoudingsvermogen aanmerkelijk zal verbeteren.

 

Voor de training van de ademhaling worden diverse technieken en apparaten gebruikt. Sommige apparaten komen uit de medische wereld waar ze ontwikkeld werden voor mensen met longproblemen zoals COPD patiënten. Andere komen uit de sportwereld waar atleten gericht hun ademhaling trainen om tot betere prestaties te komen. Met eenvoudige technieken en apparaten worden het middenrif (buik) en tussenribspieren (borst) getraind. Ademsnelheid, volume en omschakeling worden op deze wijze geperfectioneerd. Je ademhaling trainen betekent concreet dat je deze spieren dient te belasten. Door de toename in kracht kan je makkelijker en dieper inademen en dat langer volhouden. In principe moeten we ervan uitgaan dat elke persoon op de juiste manier kan ademhalen daar  het  lichaam van nature in staat is om efficiënt en op een goede manier te ademen, het meeste gaat namelijk automatisch.

 

Belangrijk voor de ademhaling van blazers en zangers is motoriek en uithoudingsvermogen. Het middenrif en de tussenribspieren dienen goed ontwikkeld te zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat ook andere spieren van je lichaam een grote invloed hebben.
Zowel op medisch als op sportgebied zijn er onderzoeken gedaan en kan je stellen dat ademspiertraining belangrijke effecten teweeg brengt. Op de website www.trainjelongen.nl kun je een reeks van onderzoeken vinden die de laatste jaren gedaan zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat t.a.v. de podiumkunsten er een drietal winstpunten zijn:
• Verbetering van de vitale longcapaciteit door diepere ademhaling
• Vergroting van de controle over de ademhaling
• Verbetering van het vermogen om langdurig en krachtig te ademen

 

Drie peilers van “Actieve Ademhaling” door Ton Janssen:

1. Training van ademsouplesse, kracht en motoriek
2. Training van ademvolume
3. Training van ademtechniek

 

 

 

1. Ademsouplesse

Ademsouplesse en kracht staan in relatie tot de getraindheid en motoriek van de spieren. Souplesse en kracht zijn door regelmatig te trainen met goede apparatuur en de juiste oefeningen te verbeteren. Deze verbetering van kracht en souplesse zorgt voor een betere motoriek en uithoudingsvermogen. De weerstandstraining zorgt ervoor dat je makkelijker en ontspannen gaat ademhalen en spelen. De betere motoriek zorgt ervoor dat de luchtstromen gelijkmatiger en beheersbaarder worden. Deze vaardigheid om soepel en efficiënt lucht te verplaatsen tijdens het musiceren kun je trainen door gebruik te maken van de Power Breathe Plus Fitness.

 

Power Breathe Plus Fitness 

a1 a2 a3

 

1. Versterking van de ademhalingsspieren
2. Door de toename in kracht en souplesse kun je makkelijker en dieper inademen, en langer volhouden.

 

 

 

2. Ademvolume

Het vermogen om de maximale hoeveelheid lucht te inhaleren en dit te conditioneren. Een volwassene is in staat afhankelijk van zijn lichaamsbouw 5 a 6 liter lucht in een ademteug te inhaleren. De praktijk leert echter dat de meeste mensen maar een heel klein deel van hun longen gebruiken. Je longinhoud kun je niet vergroten, maar door oefening met de Adembuidel leer je de longinhoud maximaal te benutten.

 

 

Adembuidel

b1 b2

 

1. Het vergroot het vermogen om meer lucht in- en uit te ademen en dit te conditioneren.
2. Het verbetert de controle van het in- en uitademen.

 

 

 

3. Ademtechniek

Ademtechniek training zijn oefeningen die ervoor zorgen dat de lucht tijdens het spelen op een juiste wijze en snelheid door het instrument stroomt.  De lucht wordt  met een zo hoog mogelijke snelheid door het instrument geblazen.  Hierbij dient aangemerkt te worden dat bij zowel sterk als zacht blazen de luchtsnelheid zo hoog mogelijk dient te zijn. Om je techniek te verbeteren kun je gebruik maken van de Breathbuilder. Regelmatige training vergroot tevens de controle over de omslag van  in- naar uitademing.

 

Breathbuilder

c1 c2

 

1. Activeert de luchtstroom door het instrument
2. Verbetert je toon
3. In- en uitademen in een vloeiende beweging

 

Wanneer je bewust je ademhaling wilt gaan trainen is het aan te raden om een periode van 4 tot 6 weken dagelijks te trainen. Na deze opstart periode kun je overgaan op onderhoudstraining, d.w.z. 3 maal per week.

 

De genoemde materialen zijn te verkrijgen via de webshop van de firma Adams.
www.adams-music.com 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op info@tonjanssen.com of op zijn website www.tonjanssen.com